Медицински покривки 40

Шифра
2121
Материјал
целулоза
G/m2
20
Број на слоеви ламинирани
2
Должина на листот (cm)
22
Ширина на листот (cm)
40
Дијаметар на хилзна
50
Должина во метри
80
Број на листови (22cm)
360
Перфорација
да
Пакет
6