Салвети

Сите салвети се направени од 100% целулоза и ги има во различни димензии и пакувања прилагодени на барањата и потребите на потрошувачите.

САЛВЕТИ – 25 х 25 /50

100% целулоза, еднослојни

САЛВЕТИ – 27 х 27 /50

100% целулоза, еднослојни

САЛВЕТИ – 28 х 28/100

100% целулоза, еднослојни

САЛВЕТИ – 33 х 33 /100

100% целулоза, еднослојни

САЛВЕТИ – 33 х 33 /100

100% целулоза, колор, двослојна

САЛВЕТИ – 40 х 40 /100

100% целулоза, колор, двослојна