Бришачи за раце

ИВОНА – Џамбо кујнски ролни
(100% целулоза, 2 слоја, 2х450)

ИВОНА – Џамбо кујнски ролни
(100% целулоза, 2 слоја, 2х750)

ИВОНА – Бришачи за раце 1Х800
(100% целулоза, 2 слоја, 1х800)

ИВОНА – Бришачи за раце премиум 1х1000
(100% целулоза, 2 слоја, 1х1000)

ИВОНА- Бришачи за раце натура 1х1000
(целулоза, 2 слоја, 1х1000)

КОЗМЕТИЧКИ КРПИ – PURE