Тоалетна хартија

ИВОНА – камилица
(100% целулоза, 2 слоја , 1/8)

ИВОНА – праска
(100% целулоза, 3 слоја , 1/8)

ИВОНА – лаванда
(100% целулоза, 2 слоја , 1/24)

ИВОНА – коцка
(100% целулоза, 3 слоја , 1/8)

ИВОНА – ЏАМБО НАТУРА
(целулоза, 2 слоја , 2 х 450 )

ИВОНА – ЏАМБО ПРЕМИУМ
(100% целулоза, 2 слоја , 2х450)

ИВОНА – економик
(100% целулоза, 2 слоја , 1/4)